17 de noviembre de 2009

And if your heart stops beating

I'll be here W O N D E R I N G

Did you get what you deserve?


The ending of your life.

No hay comentarios:

Publicar un comentario